precedens co to jest
Co to znaczy precedens? Definicja precedens sytuacja poprzedzający inny podobny; moc wiążąca, którą.

Czy przydatne?

Definicja precedens

Definicja z ang. precedent, z niem. Präzedenzfall.

Co to znaczy PRECEDENS precedens sytuacja poprzedzający inny podobny; moc wiążąca, którą posiada decyzja organu państwa (na przykład orzeczenie sądu) dla stosowania prawa w podobnych sytuacjach; por. jurysprudencja.Etym. - ?Xac. praecedens p.pr. od praecedere 'iść na przedzie; poprzedzać'; zobacz pre-; cedere, zobacz cesja

Czym jest precedens znaczenie w Znaczenie P .