predystynacja co to jest
Co to znaczy predystynacja? Definicja predystynacja użytek, fatum, los wyznaczony z góry (por.

Czy przydatne?

Definicja predystynacja

Definicja z ang. predystynacja, z niem. predystynacja.

Co to znaczy PREDYSTYNACJA predystynacja użytek, fatum, los wyznaczony z góry (por. kismet); filoz. doktryna relig. głosząca, Iż los człowieka, jego zbawienie a. potępienie przesądzone są w momencie jego urodzenia.Etym. - późn.z łaciny praedestinatio 'użytek' od praedestinare 'ustalić z góry'; zobacz pre-; destinare 'określać, wyznaczać'

Czym jest predystynacja znaczenie w Znaczenie P .