prefekt co to jest
Co to znaczy prefekt? Definicja prefekt w nie wszystkich państwach - (hist. w Księstwie Warszawskim.

Czy przydatne?

Definicja prefekt

Definicja z ang. prefect, z niem. Präfekt.

Co to znaczy PREFEKT prefekt w nie wszystkich państwach - (hist. w Księstwie Warszawskim) adm. naczelnik departamentu, prowincji, okręgu, policji miejskiej; katecheta; duchowny rz.kat. sprawujący nadzór nad klerykami w seminariach duchownych; tytuł kardynała stojącego na czele jednej z kongregacji rz.prefektura urząd, godność, rejon działalności, kancelaria prefekta.Etym. - ?Xac. praefectura 'prefektura' od praefectus 'urzędnik rz. mianowany na własne stanowisko (dowódca jazdy; zastępca dowódcy legionu; dowódca pretorianów, kohort miejskich i tym podobne)' z p.p. od praeficere 'stawiać na czele czego'; zobacz pre-; facere, zobacz fakcja

Czym jest prefekt znaczenie w Znaczenie P .