prekognicja co to jest
Co to znaczy prekognicja? Definicja prekognicja przedwiedza, przeczucie; jasnowidzenie przyszłych.

Czy przydatne?

Definicja prekognicja

Co to znaczy PREKOGNICJA prekognicja przedwiedza, przeczucie; jasnowidzenie przyszłych wydarzeń a. stanów.Etym. - późn.z łaciny praecognitio 'jw.' od ?Xac. praecognoscere 'przewidywać'; zobacz pre-; cognoscere 'poznać; wiedzieć'; zobacz ko-; (g)noscere 'znać; wiedzieć'

Czym jest prekognicja znaczenie w Znaczenie P .