prekonizacja co to jest
Co to znaczy prekonizacja? Definicja prekonizacja uroczyste ogłoszenie poprzez papieża nominacji.

Czy przydatne?

Definicja prekonizacja

Co to znaczy PREKONIZACJA prekonizacja uroczyste ogłoszenie poprzez papieża nominacji biskupa.Etym. - śrdw.z łaciny praeconizatio 'dosł. ogłoszenie poprzez herolda; jw.' z ?Xac. praeco dpn. praeconis 'obwoływacz; herold'

Czym jest prekonizacja znaczenie w Znaczenie P .