premia co to jest
Co to znaczy premia? Definicja premia dopłata wyjątkowa za wykonanie a. przewyższenie ustalonych.

Czy przydatne?

Definicja premia

Co to znaczy PREMIA premia dopłata wyjątkowa za wykonanie a. przewyższenie ustalonych norm, warunków, zadań; ruchoma część uposażenia, zależna od ilości i jakości wykonanej pracy a. ich przekroczenia; składka należna zakładowi (towarzystwu) ubezpieczeń; różnica pomiędzy nominalnym a giełdowym kursem papierów wartościowych; nagroda (na przykład na konkursie); bezpłatny bonus (dla prenumeratorów, abonentów).Etym. - ?Xac. praemium 'korzyść; łup; nagroda'; zobacz pre-; -emium od emere, zobacz asumpt

Czym jest premia znaczenie w Znaczenie P .