preskrypcja co to jest
Co to znaczy preskrypcja? Definicja preskrypcja przest. przepis prawny, recepta lekarska. Etym.

Czy przydatne?

Definicja preskrypcja

Definicja z ang. my prescription, z niem. mein Rezept.

Co to znaczy PRESKRYPCJA preskrypcja przest. przepis prawny, recepta lekarska.Etym. - późn.z łaciny praescriptio 'przedawnienie' z ?Xac. 'przedmowa; nakaz' od praescribere 'poprzedzać wstępem; nakazywać'; zobacz pre-; scribere, zobacz skryba

Czym jest preskrypcja znaczenie w Znaczenie P .