prezbiopia co to jest
Co to znaczy prezbiopia? Definicja prezbiopia med. starczowzroczność, niezdolność dokładnego.

Czy przydatne?

Definicja prezbiopia

Co to znaczy PREZBIOPIA prezbiopia med. starczowzroczność, niezdolność dokładnego widzenia z bliska, wywołana zmniejszeniem się elastyczności, a przeto i nastawności soczewek ocznych.prezbiterium część kościoła, gdzie znajduje się ogromny ołtarz (w katedrach i kośc. klasztornych zwana chórem).prezbiter duchowny mający prawo odprawiania mszy.prezbiterianin wyznawca prezbiterianizmu, (powstałego w XVI w.) odłamu wyznania anglikańskiego, uznającego kolegia starszych (prezbiteriaty), nie zaś biskupów, za czynnik rządzący w Kościele; por. episkopalizm.Etym. - gr. presbytérion 'ekipa, urząd prezbiterów' z presbýteros 'starszy; przełożony dawn. chrześc. gminy kośc.' od présbys 'starzec'; n.z łaciny presbyopia 'jw.'; -opia z gr. ōps 'oko; twarz'

Czym jest prezbiopia znaczenie w Znaczenie P .