promocja co to jest
Co to znaczy promocja? Definicja promocja ocena kwalifikująca ucznia do przejścia do następnej.

Czy przydatne?

Definicja promocja

Definicja z ang. promotion, z niem. Förderung.

Co to znaczy PROMOCJA promocja ocena kwalifikująca ucznia do przejścia do następnej klasy; akt nadania tytułu nauk. (zwł. doktorskiego) a. wojsk.; szeroko zakrojone działanie popierania handlu zagranicznego, łącznie z wiadomością, reklamą i wystawiennictwem; w muz. rozrywkowej - wprowadzanie na rynek (promowanie) nowego zespołu a. solisty albo nowej płyty; przemiana pionka na figurę w szachach (a. na damę w warcabach) na linii 1 a. 8; por. szach.promotor prof. prowadzący robotą doktoranta; inicjator, projektodawca; protektor; chem. substancja potęgująca działanie katalizatora.Etym. - śrdw.z łaciny promotor 'ten, który posuwa' i późn.z łaciny promotio 'poparcie; krzewienie' od promovēre 'posuwać do przodu; szerzyć'; pro- 'do przodu'; zobacz mocja

Czym jest promocja znaczenie w Znaczenie P .