prostaglandyny co to jest
Co to znaczy prostaglandyny? Definicja prostaglandyny chem. farm. substancje zawarte gł. w nasieniu.

Czy przydatne?

Definicja prostaglandyny

Definicja z ang. prostaglandin, z niem. Prostaglandin.

Co to znaczy PROSTAGLANDYNY prostaglandyny chem. farm. substancje zawarte gł. w nasieniu męskim (lecz również, w stężeniach śladowych, we wszystkich niemal tkankach i narządach ssaków), mające naturę kwasów tłuszczowych, działające jak hormony, o sporym znaczeniu leczniczym (termin wprowadzony poprzez fizjologa szw. Ulfa S. Eulera).Etym. - fr. prostaglandine 'jw.'; prosta(te), zobacz prostata; glande 'fizj. gruczoł' z ?Xac. glandula 'mały żołądź; gruczołek w szyi' zdrobn. od glans dpn. glandis 'bot. żołądź'

Czym jest prostaglandyny znaczenie w Znaczenie P .