prostracja co to jest
Co to znaczy prostracja? Definicja prostracja stan krańcowego wyczerpania nerwowo-psychicznego.

Czy przydatne?

Definicja prostracja

Definicja z ang. prostration, z niem. Erschöpfung.

Co to znaczy PROSTRACJA prostracja stan krańcowego wyczerpania nerwowo-psychicznego; upadek sił; zobojętnienie; niechęć do życia, przygnębienie.Etym. - późn.z łaciny prostratio 'obalenie; klęska' od prostratus 'obalony'; pro 'przed', por. pro-; zobacz strat(o)

Czym jest prostracja znaczenie w Znaczenie P .