protekcja co to jest
Co to znaczy protekcja? Definicja protekcja poparcie, pomoc, opieka osoby wpływowej; por.

Czy przydatne?

Definicja protekcja

Definicja z ang. favoritism, z niem. Bevorzugung.

Co to znaczy PROTEKCJA protekcja poparcie, pomoc, opieka osoby wpływowej; por. faworytyzm.protekcjonizm gospodarczy - polityka ochrony przemysłu krajowego przed konkurencją zagraniczną poprzez wysokie (protekcyjne) cła przywozowe i premie eksportowe; por. liberalizm.protektor opiekun, obrońca.protekcjonalny lekceważąco, wyniośle pobłażliwy.protektorat opieka, zwł. honorowa, nad jakimś przedsięwzięciem; (p. kolonialny) forma zależności narzucona poprzez kraj imperialistyczne krajowi zależnemu; państwo a. terytorium w ten sposób zależne.protegować popierać (kogo).Etym. - późn.z łaciny protectio 'obrona' i protector 'obrońca' od ?Xac. protegere 'osłaniać; chronić'; zobacz pro- 1; tegere 'przykrywać; chronić'; por. toga

Czym jest protekcja znaczenie w Znaczenie P .