prozopopeja co to jest
Co to znaczy prozopopeja? Definicja prozopopeja zwrot stylistyczny, przedstawiający osobę nieobecną.

Czy przydatne?

Definicja prozopopeja

Co to znaczy PROZOPOPEJA prozopopeja zwrot stylistyczny, przedstawiający osobę nieobecną jako przemawiającą a. osobę nieżyjącą jako żywą i obecną; retor. personifikacja.Etym. - gr. prosōpopoiía 'dramatyzacja; jw.'; prósōpon 'osoba: twarz; maska; rola'; -poiia od poieín, zobacz poemat

Czym jest prozopopeja znaczenie w Znaczenie P .