punitywny co to jest
Co to znaczy punitywny? Definicja punitywny prawn. karzący, karny, karalny, w odniesieniu kar a.

Czy przydatne?

Definicja punitywny

Definicja z ang. punitive, z niem. strafend.

Co to znaczy PUNITYWNY punitywny prawn. karzący, karny, karalny, w odniesieniu kar a. karalności, wykorzystywany jako kara.Etym. - fr. punitif 'karny (na przykład ekspedycja)' ze śrdw.z łaciny punitivus 'jp.' od ?Xac. punire 'karać' od poena, zobacz penalizacja

Czym jest punitywny znaczenie w Znaczenie P .