puree co to jest
Co to znaczy puree? Definicja purée [wym. püre] papka z jarzyn a. owoców przetartych poprzez sito.

Czy przydatne?

Definicja puree

Definicja z ang. puree, z niem. Püree.

Co to znaczy PUREE purée [wym. püre] papka z jarzyn a. owoców przetartych poprzez sito.Etym. - fr. 'kartofle (jarzyny) przetarte' z późn.z łaciny purare 'czyścić' od ?Xac. purus, zobacz purysta

Czym jest puree znaczenie w Znaczenie P .