purysta co to jest
Co to znaczy purysta? Definicja purysta osoba (przesadnie, pedantycznie) dbająca o czystość i.

Czy przydatne?

Definicja purysta

Co to znaczy PURYSTA purysta osoba (przesadnie, pedantycznie) dbająca o czystość i nieskazitelność języka.purytanin członek ekipy protestantów z angielskiego: (w XVI i XVII w.), przeciwstawiającej się tradycjom i formom Kościoła anglikańskiego, która w czasach Olivera Cromwella (1649-59) stała się mocną partią polit. i w większości wyemigrowała do Nowej Anglii; przen. człowiek o b. surowych zasadach moralnych.puryzm (przesadnie) rygorystyczna dbałość o czystość języka (a. surowość obyczajów); dążenie do nadania zabytkom jednolitego, czystego charakteru stylowego poprzez usunięcie późniejszych nawarstwień.Etym. - fr. puriste 'puryst(k)a', purisme 'puryzm' i z angielskiego: puritan 'purytanin' (z późn.z łaciny puritas 'czystość') od ?Xac. purficare 'oczyszczać' od purus 'czysty'; por. purée

Czym jest purysta znaczenie w Znaczenie P .