pytia co to jest
Co to znaczy Pytia? Definicja Pytia osoba odpowiadająca, wypowiadająca się w sposób wieloznaczny.

Czy przydatne?

Definicja Pytia

Definicja z ang. Pythia, z niem. Pythia.

Co to znaczy PYTIA Pytia osoba odpowiadająca, wypowiadająca się w sposób wieloznaczny, niejasny, zagmatwany ("pytyjska odpowiedź"); por. delficki.Etym. - gr. Pythía 'wieszczka i kapłanka Apollona w Delfach; odurzona wyziewami wydobywającymi się ze szczeliny skalnej, wygłaszała oderwane, niezrozumiałe zdania, z których kapłan-prorok układał odpowiedzi w rytmie heksametru'

Czym jest Pytia znaczenie w Znaczenie P .