racjonalta co to jest
Co to znaczy racjonalista? Definicja racjonalista zwolennik racjonalizmu. racjonalizator.

Czy przydatne?

Definicja racjonalista

Definicja z ang. rationalist, z niem. Rationalist.

Co to znaczy RACJONALISTA racjonalista zwolennik racjonalizmu.racjonalizator wprowadzający racjonalizację, ulepszenie.racjonalizm filoz. kierunek w teorii poznania przyznający rozumowi miejsce naczelne (por. a priori; intuicjonizm; empiryzm), uważający go za źródło poznania wyższe i niezależne od doświadczeń zmysłowych (por. sensualizm); postawa filoz. i nauk. domagajaca się niezależności wiedzy od wiary, tradycji, dogmatów i przesądów (por. fideizm; irracjonalizm; mistycym).racjonalny rozumny; oparty na zasadach poprawnego myślenia i skutecznego działania; uzasadniony; wyrozumowany.racjonalizacja ulepszenie (uproszczenie; obniżka wydatków) organizacji, produkcji; zastąpienie nadnaturalnego wyjaśnienia racjonalnym; psychol. dostarczenie z pozoru słusznych przyczyn własnego a. cudzego zachowania się, którego prawdziwe motywy są całkiem inne, nieznane a. ukryte w nieświadomości.racjonalistyczny nacechowany racjonalizmem.Etym. - ?Xac. rationalis 'rozsądny' od ratio 'rachunek; osąd; rozum; sposób'; por. irracjonalny; rezoner

Czym jest racjonalista znaczenie w Znaczenie R .