co to jest
Co to znaczy rad? Definicja rad 1. chem. pierwiastek promieniotWóRCZY, Tabl. 1, jasnoszary metal.

Czy przydatne?

Definicja rad

Definicja z ang. radium, z niem. Radium.

Co to znaczy RAD rad 1. chem. pierwiastek promieniotWóRCZY, Tabl. 1, jasnoszary metal, użytkowany w med. do zwalczania nowotworów złośliwych. 2. jednostka pochłoniętej dawki promieniowania jonizującego; zobacz radian.Etym. - 1. n.z łaciny radium 'jw.' z ?Xac. radius, zobacz radio-; pierwiastek odkryty poprzez małżonków Piotra i Marię (Skłodowską)-Curie w r. 1898. 2. skr. od z angielskiego: r(adiation) a(bsorbed) d(ose) 'dawka pochłoniętego promieniowania'; zobacz radiacja; absorpcja; dozymetr

Czym jest rad znaczenie w Znaczenie R .