iustifica ratio co to jest
Co to znaczy ratio iustifica? Definicja ratio iustifica ?Xac., przyczyna usprawiedliwiający.

Czy przydatne?

Definicja ratio iustifica

Co to znaczy RATIO IUSTIFICA ratio iustifica ?Xac., przyczyna usprawiedliwiający.rationes causa ?Xac., prawn. powody kwestie.ratio sufficiens ?Xac., wystarczający, dostateczny przyczyna (termin Leibniza).ratio legis ?Xac., prawn. uzasadnienie ustawy.ratio suasoria ?Xac., przyczyna przekonywający (termin Kwintyliana)

Czym jest ratio iustifica znaczenie w Znaczenie R .