realia co to jest
Co to znaczy realia? Definicja realia rzeczy realne, konkretne; fakty, rzeczy, relacje jako.

Czy przydatne?

Definicja realia

Definicja z ang. reality, z niem. Wirklichkeit.

Co to znaczy REALIA realia rzeczy realne, konkretne; fakty, rzeczy, relacje jako składniki tła hist., obyczajowego, społ. w dziele sztuki (zwł. w lit., plast., filmie).Realpolitik nm., polityka praktyczna, realistyczna, oparta na egoistycznych biznesach narodowych, mocarstwowych, a nie na celach teoretycznych, etycznych, moralnych; por. Machtpolitik.realizacja urzeczywistnienie czegoś, spełnienie, ziszczenie; wykorzystanie w praktyce (na przykład idei, projektu); spieniężenie (walorów, weksli i tym podobne).realność rzeczywistość; przest. dorobek nieruchomy, posiadłość.realista zwolennik realizmu; człowiek rozsądny, trzeźwy, liczący się z możliwościami; dawn. uczeń szkoły realnej.realizm postępowanie uwzględniające rzeczywiste warunki, możliwości i siły; pogląd teoriopoznawczy, wg którego świat zewnętrzny istnieje rzeczywiście, z wyjątkiem poznającego podmiotu; w sztuce - odtwarzanie rzeczywistości w sposób zgodny z obserwacją życia; stanowisko w śrdw. sporze o uniwersalia, wg którego istnieją one z wyjątkiem rzeczy, gdzie się przejawiają (por. nominalizm); (r. krytyczny) kierunek lit. 2. poł. XIX i początków XX w., ujawniający przeciwieństwa i schorzenia ustroju kapitalistycznego; (r. socjalistyczny) sposób twórcza w sztuce, usiłująca wyrazić ideologię socjalistyczną.realny faktyczny; wykonalny; praktyczny; (szkoła realna) dawn. matematyczno-przyrodnicza.Etym. - późn.z łaciny realis 'faktyczny, prawdziwy' z ?Xac. res 'rzecz; fakt' por. ad rem; reifikacja; reizm; republika; surrealizm; nm. Politik zobacz polityka

Czym jest realia znaczenie w Znaczenie R .