recepcja co to jest
Co to znaczy recepcja? Definicja recepcja przyjmowanie gości, interesantów; biuro hotelowe.

Czy przydatne?

Definicja recepcja

Definicja z ang. reception, z niem. Empfang.

Co to znaczy RECEPCJA recepcja przyjmowanie gości, interesantów; biuro hotelowe, zajmujące się przyjmowaniem gości, zawiadujące pokojami; por. portier.receptura edukacja o sporządzaniu leków wg recept lekarzy; zestaw regulaminów na sporządzanie leków w aptekach a. na przyrządzanie potraw w restauracjach.recepis przest. kwit, pokwitowanie (pocztowe).recepcjonista urzędnik (portier) hotelowy przyjmujący gości, wydający klucze i tym podobnereceptor odcinek układu nerwowego (w pierwszej kolejności - narządy zmysłów) odbierający bodźce zewn. a. wewn.; por. efektor.recepta przepis; med. zlecenie na sporządzenie i wydanie leku.Etym. - ?Xac. receptio 'przyjęcie', receptor 'przyjmujący', recepisse 'iż przyjął' i (pecunia) recepta 'przyjęte (kapitał)' (l.mn. r.nij. od receptus p.p.) od recipere 'odbierać; przyjmować'; zobacz re-; -cipere od capere, zobacz antycypacja

Czym jest recepcja znaczenie w Znaczenie R .