redukcja co to jest
Co to znaczy redukcja? Definicja zredukowanie pomniejszenie, ograniczenie (zwł. zatrudnienia); chem.

Czy przydatne?

Definicja redukcja

Definicja z ang. reduction, z niem. Reduzierung.

Co to znaczy REDUKCJA zredukowanie pomniejszenie, ograniczenie (zwł. zatrudnienia); chem. strata tlenu a. podłączenie wodoru; pomniejszenie elektrowartościowości pierwiastka w konsekwencji przyłączenia elektronów; językozn. osłabienie artykulacji głosek; log. (wnioskowanie redukcyjne) sposób rozumowania, gdzie do danego zdania, uznanego za prawdziwe, dobiera się takie zdanie (rację log.), z którego to pierwsze logicznie wynika (por. dedukcja).reduktor chem. substancja łatwo wiążąca się z tlenem; substancja oddająca elektrony; mech. zawór zmniejszający ciśnienie płynu; przekładnia zmniejszająca szybkość obrotową.Etym. - ?Xac. reductio 'cofnięcie; odzyskanie' od reducere 'przyprowadzić z powrotem'; zobacz re-; duce; por. reduta

Czym jest redukcja znaczenie w Znaczenie R .