regtratura co to jest
Co to znaczy registratura? Definicja registratura miejsce, dział, urząd, gdzie się rejestruje.

Czy przydatne?

Definicja registratura

Definicja z ang. registratura, z niem. registratura.

Co to znaczy REGISTRATURA registratura miejsce, dział, urząd, gdzie się rejestruje, przechowuje akta.Etym. - śrdw.z łaciny registrare 'zapisywać' od registrum odmiana późn.z łaciny regesta (l.mn.) 'spis, rejestr' od ?Xac. l.mn. r.nij. od regestus p.p. od regerere 'odnieść, oddać; przepisać'; zobacz re-; gerundium; por. regest; rejestr

Czym jest registratura znaczenie w Znaczenie R .