rekapitulacja co to jest
Co to znaczy rekapitulacja? Definicja rekapitulacja streszczenie, zwięzłe powtórzenie treści.

Czy przydatne?

Definicja rekapitulacja

Definicja z ang. recapitulation, z niem. Rekapitulation.

Co to znaczy REKAPITULACJA rekapitulacja streszczenie, zwięzłe powtórzenie treści; kolekcja zdarzeń, faktów, wyłożonych, wypowiedzianych myśli; biol. regularne powtarzanie się cech przodków w pokoleniach potomnych.Etym. - późn.z łaciny recapitulatio 'podsumowanie' z recapitulare 'podsumowywać'; zobacz re-; capitulum 'rozdział książki', ?Xac. zdrobn. od caput, zobacz kapitaliki

Czym jest rekapitulacja znaczenie w Znaczenie R .