refero relata co to jest
Co to znaczy relata refero? Definicja relata refero ?Xac., powtarzam to, co mi opowiedziano; zdaję.

Czy przydatne?

Definicja relata refero

Co to znaczy RELATA REFERO relata refero ?Xac., powtarzam to, co mi opowiedziano; zdaję tylko sprawę z tego, co sam słyszałem; por. sit mihi fas...Etym. - z gr.; wg Herodota (Dzieje, 7, 152); "ja zaś muszę podać to, co się opowiada (gr. légein ta legómena), lecz nie zawsze muszę w to sam wierzyć; i to odnosi się do wszystkiego, co tu opowiadam"

Czym jest relata refero znaczenie w Znaczenie R .