reling co to jest
Co to jest reling? Definicja reling barierka, balustrada wokół pokładu statku, chroniąca przed.

Czy przydatne?

Definicja reling

Definicja z ang. railing, z niem. Geländer.

Co znaczy RELING: reling barierka, balustrada wokół pokładu statku, chroniąca przed wypadnięciem za burtę. Etym. - nm. 'jw.' z angielskiego railing 'poręcz; balustrada', rzeczownik odsłowny od rail 'zaopatrywać w poręcz'

Czym jest reling znaczenie w Znaczenie R .

Co znaczy Rhododaktylos Eos:
Porównanie rhododaktylos Eos gr., różanopalca jutrzenka. Etym. - z Homera (Odyseja, 2, 1 passim); por. rod-; daktyl; Eos reling co znaczy.
Krzyżówka Repozytorium:
Dlaczego repozytorium dawn. miejsce do przechowywania akt, ksiąg urzędowych. Etym. - późn.z łaciny repositorium 'biblioteka' od reponere 'odkładać'; zobacz re-; pozycja reling krzyżówka.
Co to jest Rekontra:
Jak lepiej rekontra w grze w brydża - odpowiedź na kontrę przeciwnika, pociągająca za sobą zwielokrotnienie wygranej a. przegranej. Etym. - zobacz re-; kontr(a reling co to jest.
Słownik Rubajjat:
Kiedy strofa Omara, pięciostopowy czterowiersz jambiczny, gdzie rymują się linijki: 1., 2., 4., stosowany w literaturze pers. Etym. - pers. 'jw.; tytuł zbioru czterowierszy pers. poety i astronoma Omara reling słownik.
Czym jest Region:
Od czego zależy państwie wyróżniający się charakterystycznymi cechami (geogr., fiz., kultur.); (w etn., geogr., turystyce) okolica, okręg, dzielnica, strefa, rejon. regionalizm dążenie do ożywienia życia kultur. i reling czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: