remincencja co to jest
Co to znaczy reminiscencja? Definicja reminiscencja wspomnienie, (nieświadome) przypomnienie; lit.

Czy przydatne?

Definicja reminiscencja

Definicja z ang. reminiscence, z niem. Erinnerung.

Co to znaczy REMINISCENCJA reminiscencja wspomnienie, (nieświadome) przypomnienie; lit., muz., plast. echo, refleks, oddźwięk innego utworu.Etym. - późn.z łaciny reminiscentia 'jw.' (tł. gr. anámnçsis, zobacz anamneza) z ?Xac. reminisci 'wspominać; pamiętać'; zobacz re-; -minisci od mens, zobacz mentalność

Czym jest reminiscencja znaczenie w Znaczenie R .