rem co to jest
Co to znaczy remis? Definicja remis [wym. remi; pop. remis] sport. gra nie rozstrzygnięta. remitent.

Czy przydatne?

Definicja remis

Co to znaczy REMIS remis [wym. remi; pop. remis] sport. gra nie rozstrzygnięta.remitent pierwszy właściciel weksla, pierwszy indosant.remiza przest. zajezdnia; wozownia.remisja med. chwilowe ustąpienie objawów dolegliwości.Etym. - fr. remis 'odstawiony; odłożony', remise 'odstawienie; wozownia' (z remettre 'odstawić; oddać; odroczyć'), ?Xac. remissio 'odesłanie; ulżenie' i remittens dpn. remittentis (p.pr.) od remittere 'odsyłać; uwolnić'; zobacz re-; mittere, zobacz misja

Czym jest remis znaczenie w Znaczenie R .