remonstracja co to jest
Co to znaczy remonstracja? Definicja remonstracja przest. perswazja, argumentowanie, zbijanie.

Czy przydatne?

Definicja remonstracja

Co to znaczy REMONSTRACJA remonstracja przest. perswazja, argumentowanie, zbijanie wywodów; domaganie się zmiany decyzji u zwierzchnika a. wyższej instancji, która ją powzięła.Etym. - śrdw.z łaciny remonstratio 'wykazywanie' od remonstrare 'wykazywać; przedstawiać'; zobacz re-; ?Xac. monstrare, zobacz monstrancja

Czym jest remonstracja znaczenie w Znaczenie R .