repatriacja co to jest
Co to znaczy repatriacja? Definicja repatriacja powrót repatriantów (jeńców, osób internowanych.

Czy przydatne?

Definicja repatriacja

Definicja z ang. repatriation, z niem. Repatriierung.

Co to znaczy REPATRIACJA repatriacja powrót repatriantów (jeńców, osób internowanych, przesiedlonych, uchodźców) do ojczyzny.reper pkt. wyjścia do pomiarów niwelacyjnych (trzpień, słup i tym podobne), mający znaną wysokość nad poziomem morza.Etym. - fr. repère 'symbol (orientacyjny); pkt. wyjścia' i śrdw.z łaciny repatriatio 'powrót do państwie' z późn.z łaciny repatriare 'wracać do ojczyzny'; zobacz re-; ?Xac. patria, zobacz ekspatriacja

Czym jest repatriacja znaczenie w Znaczenie R .