repozytorium co to jest
Co to znaczy repozytorium? Definicja repozytorium dawn. miejsce do przechowywania akt, ksiąg.

Czy przydatne?

Definicja repozytorium

Definicja z ang. repository, z niem. Quelle.

Co to znaczy REPOZYTORIUM repozytorium dawn. miejsce do przechowywania akt, ksiąg urzędowych.Etym. - późn.z łaciny repositorium 'biblioteka' od reponere 'odkładać'; zobacz re-; pozycja

Czym jest repozytorium znaczenie w Znaczenie R .