repryza co to jest
Co to znaczy repryza? Definicja repryza muz. trzeci odcinek formy sonatowej, powtórzenie tematów.

Czy przydatne?

Definicja repryza

Definicja z ang. Reprise, z niem. Reprise.

Co to znaczy REPRYZA repryza muz. trzeci odcinek formy sonatowej, powtórzenie tematów odcinka pierwszego (ekspozycji).Etym. - fr. reprise 'wznowienie; powtórzenie, refren' z r.ż. od repris p.p. od reprendre 'wziąć znowu, odzyskać' z ?Xac. repre(he)ndere 'jp'. zobacz re-; pre(he)ndere 'chwytać'; por. antrepryza; impresario; siurpryza

Czym jest repryza znaczenie w Znaczenie R .