rewizja co to jest
Co to znaczy rewizja? Definicja rewizja sprawdzenie, badanie; ponowne zbadanie, rozpatrywanie.

Czy przydatne?

Definicja rewizja

Definicja z ang. revision, z niem. Revision.

Co to znaczy REWIZJA rewizja sprawdzenie, badanie; ponowne zbadanie, rozpatrywanie (teorii, stanu jakiejś edukacji, poglądów); zaskarżenie, zmiana a. uchylenie orzeczenia sąd. poprzez zgodne władze; przeszukiwanie poprzez organa śledcze a. celne; ostateczna kontrola korekty druk.rewizjonizm polit. dążność do obalenia obowiązujących traktatów i umów międzynarodowych.rewizor hist. rewident, inspektor.Etym. - późn.z łaciny revisio dpn. revisionis 'ponowne widzenie' od ?Xac. revidēre, zobacz rewident

Czym jest rewizja znaczenie w Znaczenie R .