rezygnacja co to jest
Co to znaczy rezygnacja? Definicja rezygnacja zrzeczenie się, zaniechanie czegoś, ustąpienie.

Czy przydatne?

Definicja rezygnacja

Definicja z ang. resignation, z niem. Rücktritt.

Co to znaczy REZYGNACJA rezygnacja zrzeczenie się, zaniechanie czegoś, ustąpienie, wyrzeczenie się; pogodzenie się z losem, z sytuacją.Etym. - śrdw.z łaciny resignatio 'zrzeczenie się' z ?Xac. resignare 'odpieczętować; unieważnić; rezygnować'; zobacz re-; signare, zobacz sygnalizacja

Czym jest rezygnacja znaczenie w Znaczenie R .