rezystancja co to jest
Co to znaczy rezystancja? Definicja rezystancja fiz. opór elektr. aktywny, oporność elektr. aktywna.

Czy przydatne?

Definicja rezystancja

Definicja z ang. resistance, z niem. Widerstand.

Co to znaczy REZYSTANCJA rezystancja fiz. opór elektr. aktywny, oporność elektr. aktywna, omowa (zobacz om).rezystor opornik elektr.rezystencjalizm żart. fikcyjna szkoła filoz., wynaleziona poprzez Paula Jenningsa w 1948; prekursorami jej byli w XIX w. Freidegg i Heidansiecker, a gł. reprezentantem jest Pierre-Marie Ventre, który "odwrócił tradycyjny system filozofii; do chwili obecnej zajmowała się tym, co ludzie myślą o Rzeczach; rezystencjalizm zaś interesuje się tym, co Rzeczy myślą o ludziach". Są one przeciw nam (fr. les choses sont contre nous); przykłady: kanapka spada na dywan stroną obłożoną majonezem; sznurowadło nie daje się rozwiązać, gdy ubóstwiana wreszcie wyraziła zgodę; okulary giną prelegentowi na chwilę przed odczytem i tak dalej; zobacz także die Tücke des Objekts.rezystencja, oporność, zool. niepodatność drobnoustrojów chorobotwórczych a. owadów-szkodników na środki chem.; med. odporność konstytucjonalna (dziedziczna), niepodatność organizmu na działanie zarazków.Etym. - fr. résistance 'opór; odporność' z późn.z łaciny resistentia 'jp.' z ?Xac. resistere 'zatrzymywać się; stawiać opór'; zobacz re-; sistere, zobacz asystent; por. Résistance; tranzystor

Czym jest rezystancja znaczenie w Znaczenie R .