co to jest
Co to znaczy RNA? Definicja rybonukleinowy kwas (RNA) - biol. składnik chromosomów, jąderka i.

Czy przydatne?

Definicja RNA

Definicja z ang. RNA, z niem. RNA.

Co to znaczy RNA rybonukleinowy kwas (RNA) - biol. składnik chromosomów, jąderka i cytoplazmy komórki, uczestniczący w komórkowej przemianie materii, jeden z dwu rodzajów kwasów nukleinowych.Etym. - z angielskiego: RNA, r(ibo)n(ucleic) a(cid) 'jw.'; n.z łaciny ribo- 'mający własności (a. budowę chem.) rybozy (jest to cukru prostego)'; zobacz nukle-; acid 'kwas' z ?Xac. acidus 'kwaśny; wstrętny' od acēre 'być kwaśnym'

Czym jest RNA znaczenie w Znaczenie R .