rokosz co to jest
Co to znaczy rokosz? Definicja rokosz hist. (w Polsce i na Węgrzech) zbrojne stworzenie.

Czy przydatne?

Definicja rokosz

Co to znaczy ROKOSZ rokosz hist. (w Polsce i na Węgrzech) zbrojne stworzenie (konfederacja) szlachty przeciw królowi elekcyjnemu dla obrony zagrożonych wolności, bunt, rewolta, rebelia, pucz; wiec, sejmik szlachecki.Etym. - węg. rakás 'tłum; zbiegowisko' od Rákos 'pole pod Budziszynem, gdzie sejmujące stany występowały z opozycją'

Czym jest rokosz znaczenie w Znaczenie R .