rondo co to jest
Co to znaczy rondo? Definicja rondo lit., śrdw. ogólna nazwa kilku odmian wierszy (dwurymowych, 10.

Czy przydatne?

Definicja rondo

Definicja z ang. roundabout, z niem. Kreisel.

Co to znaczy RONDO rondo lit., śrdw. ogólna nazwa kilku odmian wierszy (dwurymowych, 10-15 wersowych) o ustalonej formie, których wspólną właściwością jest powtarzanie się początkowego słowa, słów, wersu a. 2 wersów w ustalonych miejscach; forma pieśni lud. trubadurów i truwerów XII i XIII w.; muz. forma instrumentalna, gdzie powracające refreny (ritornele) oddzielone są kontrastującymi z nimi epizodami a. kupletami, występująca samodzielnie a. jako ostatnia część sonaty, koncertu; brzeg, kresy, skrzydła kapelusza; mocno cieniowane pismo ozdobne; okrągły plac z rozchodzącymi się promieniście ulicami.Etym. - fr. ronde 'patrol nocny; koło w tańcu; pismo rondo', rondeau 'lit., muz. rondo' i rond-point 'rondo (plac)' od rond 'okrągły' z ?Xac. rotundus, zobacz rotunda; fr. point 'pkt.'

Czym jest rondo znaczenie w Znaczenie R .