runy co to jest
Co to znaczy runy? Definicja runy nazwa kilku alfabetów (pism), z których najdawniejsze, utworzone.

Czy przydatne?

Definicja runy

Definicja z ang. runes, z niem. Runen.

Co to znaczy RUNY runy nazwa kilku alfabetów (pism), z których najdawniejsze, utworzone pod wpływem kursywy gr., stosowane były prawdop. poprzez wschodnich Gotów (około r. 300), inne w Niemczech (do VII w.), Anglii (do X w.) i Skandynawii (do XIV w.); fińskie pieśni, epopeje lud.; staroskandynawskie poematy.Etym. - nm., z angielskiego: rune (l.poj.) 'jw.' i fiń. runo 'wiersz, pieśń' ze st.z angielskiego: i st.skand. rūn 'sekret; tajemnica; litera alfabetu runicznego; pismo'

Czym jest runy znaczenie w Znaczenie R .