saduceusze co to jest
Co to znaczy saduceusze? Definicja saduceusze stronnictwo relig.-polit. w Judei, działające poprzez.

Czy przydatne?

Definicja saduceusze

Definicja z ang. Sadducees, z niem. Sadduzäer.

Co to znaczy SADUCEUSZE saduceusze stronnictwo relig.-polit. w Judei, działające poprzez dwa stulecia przed zburzeniem drugiej świątyni jerozolimskiej w 70 r. n.e., gł. pośród sfer zamożnych, sprzyjające kulturze hellenistycznej, ugodowe w relacji do Rzymu; w odróżnieniu do faryzeuszy uznawali tylko nakazy pisanej Tory, odrzucali tradycję ustną, wiarę w nieśmiertelność duszy, zmatwychwstanie i duchy anielskie.Etym. - ?Xac. Sadducaeus l.poj. z gr. Saddukaíos od hebr. tzedoki, prawdop. od imienia Sadoka, którego władca Salomon uczynił kapłanem (3. Ks. Władca. 2, 35)

Czym jest saduceusze znaczenie w Znaczenie S .