saltarello co to jest
Co to znaczy saltarello? Definicja saltarello błyskawiczny, skoczny taniec wł. i hiszp. w takcie.

Czy przydatne?

Definicja saltarello

Definicja z ang. Saltarello, z niem. Saltarello.

Co to znaczy SALTARELLO saltarello błyskawiczny, skoczny taniec wł. i hiszp. w takcie 3/8 a. 6/8 (spotykany w suitach barokowych).salto mortale skok Zgonu, niebezpieczny skok akrobatyczny z koziołkowaniem, z dużej wysokości.salto skok gimnastyczny z przewrotem a. przerzutem ciała.Etym. - wł. saltarello 'jw.' (od saltare 'skakać' z ?Xac. 'jp.; tańczyć') i wł. salto 'skok' od ?Xac. saltus 'jp.' od salire 'skakać' (por. ryzalit; sauté); wł. mortale 'śmiertelny' z ?Xac. mortalis 'jp.' od mors dpn. mortis 'zgon'

Czym jest saltarello znaczenie w Znaczenie S .