sankcja co to jest
Co to znaczy sankcja? Definicja sankcja aprobata, zatwierdzenie aktu poprzez władzę, nadające mu.

Czy przydatne?

Definicja sankcja

Definicja z ang. sanction, z niem. Sanktion.

Co to znaczy SANKCJA sankcja aprobata, zatwierdzenie aktu poprzez władzę, nadające mu moc wiążącą a. prawną; prawn. grzywna, kara pozbawienia wolności i tym podobne, użytkowana w sytuacji naruszenia prawa; akcja represyjna o charakterze gosp., polit., w relacjach międzynarodowych; zobacz pragmatyczny.sankcjonować zatwierdzać, aprobować, legalizować.Etym. - ?Xac. sanctio dpn. sanctionis 'kara; klauzula; przepis' od sancire 'uświęcać; ustalać; pozwalać; karać'

Czym jest sankcja znaczenie w Znaczenie S .