sceptr co to jest
Co to znaczy sceptr? Definicja sceptr przest. berło królewskie. Etym. - ?Xac. sceptrum 'jw.; władza.

Czy przydatne?

Definicja sceptr

Definicja z ang. scepter, z niem. Zepter.

Co to znaczy SCEPTR sceptr przest. berło królewskie.Etym. - ?Xac. sceptrum 'jw.; władza królewska' z gr. skēptron 'laska; jp.'

Czym jest sceptr znaczenie w Znaczenie S .