sekularny co to jest
Co to znaczy sekularny? Definicja sekularny stuletni, wiekowy; (sekularne ruchy, wahania) geol., b.

Czy przydatne?

Definicja sekularny

Definicja z ang. secular, z niem. weltlich.

Co to znaczy SEKULARNY sekularny stuletni, wiekowy; (sekularne ruchy, wahania) geol., b. powolne ruchy, przesunięcia skorupy ziemskiej widoczne dopiero po upływie stuleci.sekularyzacja zeświecczenie; zwolnienie zakonnika z zakonu; wywłaszczenie własności kościelnej i użytek jej na cele świeckie; usunięcie wpływów Kościoła z różnych dziedzin życia społecznego, laicyzacja.Etym. - późn.z łaciny saecularis 'świecki; doczesny; pogański' z ?Xac. 'przypadający a. obchodzony raz na stulecie' od saeculum 'wiek ludzki; pokolenie; stulecie'; por. fin de siècle

Czym jest sekularny znaczenie w Znaczenie S .