sekwestr co to jest
Co to znaczy sekwestr? Definicja sekwestr prawn. oddanie majątku a. rzeczy spornej w tymczasowy.

Czy przydatne?

Definicja sekwestr

Definicja z ang. sequestration, z niem. Sequestrierung.

Co to znaczy SEKWESTR sekwestr prawn. oddanie majątku a. rzeczy spornej w tymczasowy zarząd osobie trzeciej; zajęcie poprzez kraj majątku nieprzyjacielskiego na czas wojny; dawn. konfiskata.sekwestrator urzędnik ściągający przymusowo należności od dłużników; egzekutor, komornik.Etym. - śrdw.z łaciny sequestrator 'depozytariusz' z ?Xac. sequester 'pośrednik; powiernik; jp.'

Czym jest sekwestr znaczenie w Znaczenie S .