sema co to jest
Co to znaczy SEMA? Definicja SEMA-, SEMANT(O)-, SEMAZJO-, SEMEJO-, SEMIO- w złożeniach: symbol.

Czy przydatne?

Definicja SEMA

Definicja z ang. SEMA, z niem. SEMA.

Co to znaczy SEMA SEMA-, SEMANT(O)-, SEMAZJO-, SEMEJO-, SEMIO- w złożeniach: symbol; znaczenie; oznaczanie; oznaka, symptom, objaw.semafor maszt sygnałowy ustawiony przy torach kolei żelaznej dla informowania maszynistów a. na wybrzeżu dla wskazywania siły i kierunku wiatru; dawn. telegraf optyczny.semantyka, semazjologia edukacja o znaczeniu i zmianach znaczeń wyrazów; (s. logiczna) edukacja o relacjach pomiędzy wyrażeniami, o relacji wyrażeń do oznaczanych elementów i relacji wyrażeń do mówiącego podmiotu.semejologia, semiologia, semiotyka, med. symptomatologia, edukacja o objawach poszczególnych chorób; (semiotyka) językozn. filoz., socjol., ogólna teoria znaku, zajmująca się zwł. typologią różnych odmian znaków, problemami ich funkcji, dzieląca się na semantykę, syntaktykę i pragmatykę.Etym. - gr. sēmantikós 'znaczny', sēmasia 'znaczenie' i sēmeíon 'symbol' od sēma 'symbol; sygnał; obraz'; zobacz for(a)-; -log; log

Czym jest SEMA znaczenie w Znaczenie S .