sens co to jest
Co to znaczy sens? Definicja sedno (zgodne) znaczenie; logiczność; rozsądek, rozum. sensytywny.

Czy przydatne?

Definicja sens

Definicja z ang. sense, z niem. Sinn.

Co to znaczy SENS sedno (zgodne) znaczenie; logiczność; rozsądek, rozum.sensytywny czuły, wrażliwy; mogący odczuwać; przeczulony.sensualny odbierany dzięki zmysłów, zmysłowy.sensu stricto ?Xac., w ścisłym znaczeniu.sensat człowiek (przesadnie) poważny; mędrek; dawn. człowiek uczony.sensualizm pogląd filoz. (XVII i XVIII w.), wg którego jedynym źródłem poznania są wrażenia zmysłowe; zobacz nihil est in intellectu...sensoryczny czuciowy, wrażeniowy.sensybilizacja uczulenie, uwrażliwienie; techn. mechanizm zwiększania wrażliwości, jest to umiejętności do reagowania.sensomotoryczny psych. zmysłowo-ruchowy.sensacja zaskakujące, niespodziewane wydarzenie zwracające powszechną uwagę, wywołujące żywe zainteresowanie, poruszenie, podniecenie umysłów; wrażenie spowodowane takim wydarzeniem; (l.mn.) med. niezbyt wyraźne wrażenia objawowe odczuwane poprzez pacjenta.sensus communis ?Xac., zdrowy rozsądek, "chłopski rozum", zdanie powszechne; zmysł powszechności; postulat rozumu ("norma najlepsza") zakładający powszechność poznania, a zwł. powszechność sądów estetycznych i sposobność porozumienia estetycznego, jest to obywającego się bez pomocy pojęć (u Kanta Gemeinsinn).Etym. - śrdw.z łaciny sensitivus 'wrażeniowy, zmysłowy', sensatio 'odczuwanie' (od późn.z łaciny sensatus 'rozumny'), późn.z łaciny sensualis 'zmysłowy', ?Xac. sensorium 'organ czucia' i sensibilis 'odczuwalny' od sensus '(u)czucie; rozumienie; znaczenie' z p.p. od sentire '(od)czuć'; por. common sense; konsens; nonsens; sentencja

Czym jest sens znaczenie w Znaczenie S .