separacja co to jest
Co to znaczy separacja? Definicja separacja rozdzielenie, rozłączenie; sądowe rozłączenie małżonków.

Czy przydatne?

Definicja separacja

Co to znaczy SEPARACJA separacja rozdzielenie, rozłączenie; sądowe rozłączenie małżonków "od stołu i łoża" bez rozwiązania małżeństwa (w prawie kanonicznym i prawodawstwie nie wszystkich krajów); dawn. rozdzielenie i komasacja gruntów folwarcznych i chłopskich.separatyzm dążenie do wyodrębnienia się, oddzielenia, secesji (narodowej), schizmy (relig.), segregacji (społ.), izolacjonizmu (państwowego).separatio a toro et mensa ?Xac., prawn. rozłączenie od stołu i łoża.separator techn. sortownik; oddzielacz; izolator.separatysta zwolennik separatyzmu.separatka jednoosobowe pomieszczenie w szpitalu, więzieniu i tym podobne (por. izolatka); przest. przychodnia w restauracji; dawn. kobieta żyjąca w separacji.Etym. - późn.z łaciny separator 'oddzielający' i ?Xac. separatio 'oddzielenie' z separatus p.p. od separare 'oddzielać'; se- 'roz-'; zobacz paramenty

Czym jest separacja znaczenie w Znaczenie S .