softyka co to jest
Co to znaczy sofistyka? Definicja sofistyka edukacja i działalność sofistów staroż. Grecji.

Czy przydatne?

Definicja sofistyka

Co to znaczy SOFISTYKA sofistyka edukacja i działalność sofistów staroż. Grecji; erystyka; wykrętna, niesolidna argumentacja.sofiści wędrowni nauczyciele filoz. i retoryki w staroż. Grecji (V-IV w. przed naszą erą), przygotowujący obywateli do życia publ., którzy potem, gł. za sprawą Platona, zyskali niedobrą reputację jako przeciwnicy ustalonego porządku społ., głosiciele egalitaryzmu, ateiści, sceptycy, uczący za kapitał, potrafiący udowodnić dowolne twierdzenie.sofizmat rozumowanie z pozoru prawidłowe, oparte na wieloznaczności wyrażeń i nieścisłości wnioskowania; świadomy błąd logiczny; por. paralogizm.Etym. - gr. sophistikós 'sofistyczny' (z sophistēs 'mistrz; mędrzec; sofista; krętacz') i sóphisma 'wybieg, wykręt; sofizmat' od sophós 'zręczny; mądry; chytry'

Czym jest sofistyka znaczenie w Znaczenie S .